УН „Найден Геров“ – Бургас

Начало / УН „Найден Геров“ – Бургас

УН „Найден Геров“ – Бургас

УН “Найден Геров“ – Бургас
Училищно настоятелство “Найден Геров“ при ОУ „Найден Геров“ – Бургас е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2000 г., работещо за обединяване усилията на обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица с цел да подпомага развитието на учебно-образователния процес и да насърчава инициативността интересите и потребностите на младежите. Училищното настоятелство участва в реализацията на проекти и програми в областта на физическото възпитание и спорта, образованието, изкуството, социалната дейност, културата и европейската интеграция.

Експертиза

Законодателство: Закон за Физическото възпитани и спорта
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на образованието и физическото възпитание и спорта
Оценка на нуждите в областта на образованието
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с доброволци
Кампании за набиране на средства
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

култура, младежки дейности, младежки обмен, образование и образователни услуги, обучение

Представител:

Галина Либчева

Район за планиране:

Югоизточен

Град:

Бургас

Контакти:

8000 Бургас, ул. Въстаническа № 38, кв. Меден рудник

898781588

galinalipcheva@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt