Гражданско участие

Начало / Гражданско участие
Начало / Гражданско участие

Стреми се към подобряване на законодателната и финансова устойчивост за НПО в България. Тази група насочва усилията си към изпълнение на Стратегията за подкрепа развитието на гражданското общество и за въвеждане на Механизъм за финансиране на НПО от държавния бюджет. Главната цел е подобри общественото разбиране за необходимостта от държавна политика и подкрепа за гражданския сектор и да привлече внимание и съдействие както от страна на институциите, така и от НПО, медии, граждански групи и коалиции, социални мрежи.

kauza (1)

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt