Начало / Проекти / Институционално развитие

Проект: Институционално развитие

mottПървите години от членството на България в Европейския съюз не предоставиха желаните резултати за обществото. България е най-бедната страна в ЕС, структурните реформи в ключови области (здравеопазване, образование, социални услуги, енергийната зависимост), които засягат ежедневния живот на гражданите, не са изпълнени. Участието на гражданите в процесите на вземане на решения на европейско, национално и местно равнище е спорадично и маргинално, поради липса на механизми и политическа воля. Продължаващото игнориране от властимащите на тревогите и реалните нужди на българските граждани, в комбинация с последиците от финансовата и икономическа криза, причинена политически кризи в България, доведе до огромни и широкоразпространени граждански протести, оставка на правителството и постави на изпитание политически базирания модел на представителна демокрация в страната. Специфичните предизвикателства, които са показателни за системни недостатъци на функционирането на демокрацията в България са липсата на механизми за гражданско участие в процеса на вземане на решения и непрекъснатата маргинализация на организираната част от гражданското общество.

Този факт е породи необходимостта от по-тясно сътрудничество между организациите на гражданското общество и от създаването на нови структури и мрежи. Идеята е да се създаде синергия и да бъдат обединени усилията за оптимизиране на капацитета на гражданските организации, така че те да имат въздействие чрез създаването на платформа за взаимни действия и инициативи.

Форум Гражданско Участие е организация, обединяваща повече от 130 организации от цяла България, работещи активно в областта на доброто управление и гражданско участие. Мрежата е създадена през 2009 г. като неформална платформа и до официалната й регистрация в края на 2012 г. успя да отговори успешно на няколко сериозни предизвикателства.

ФГУ трябва да се превърне в добре функционираща организация с ясни решения и правила, които се основават на принципите на демокрацията, но и ориентирани към конкретни резултати в публичното живот.

В рамките на следващите няколко години мрежата ФГУ трябва сама да се акредитира като водеща организация, която предлага общо офис пространство за неформални групи, граждански организации, инициативи и каузи. Идеята е да се превърне в център за защита на интересите на гражданите и да насърчи участието на обществото на всички нива при формулирането на политики. Мрежата трябва да е видима и разпознаваема със своята активна позиция и участие в социалните медии, тъй като те стават все по-важна и влиятелна част от общественото мнение в страната.

За да постигне целите си, ФГУ трябва да изгради институционално и да назначи екип, който да работи постоянно върху теми от общо значение. Екипът ще организира и структурира работата на работните групи, регионалните координатори и експертите, ще разработва изявления, позиции и стратегии за участие на гражданите. Ще се работи в тясно сътрудничество с членовете на мрежата и ще се определят техните нужди и актуални проблеми. За подобряване на капацитета на членовете и други неправителствени организации ще се провеждат семинари и обучения. А на организираните регионални форуми ще се обсъдят конкретни местни и регионални теми, каузи и проекти. Екипът също така ще предостави платформа за обмяна на опит и ефективни практики за по-добър диалог и партньорство в рамките на процесите на вземане на решения.

Много важна дейност, предвидена с оглед на устойчивото развитие на ФГУ, е процесът на стратегическо планиране на дейността на мрежата за период от 7-8 години. То ще се прави на базата на задълбочен анализ и оценка на нуждите на членовете. Подходът на планиране ще бъде добре модериран и структуриран така, че да бъдат определени дългосрочните и краткосрочни цели, както и да бъдат очертани ефективни стъпки за решаване на актуални проблеми. Стратегията ще бъде основен документ, който ФГУ и членовете на мрежата ще следват през периода 2014-2020 г.

Всички посочени цели и дейности ФГУ осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“.

Новини за проекта

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt