Начало / Проекти / Мрежата в действие (Страница 2)

Проект: Мрежата в действие

EEA+Grants+-+JPG_compressed

Все още българските държавни и местни институции не са приели като неразделна част от процеса на вземане на решение участието на гражданските организации. Въпреки наличието на законови изисквания, то е по-скоро формално и спорадично. Една от причините е недостатъчно обединените и координирани застъпнически действия от страна на НПО. Към това се насочи и Форум Гражданско Участие чрез реализацията на проекта си „ФГУ – мрежата в действие”, който бе финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на проекта бе да укрепи и развие мрежата ФГУ, така че като представител на своите членове – повече от 100 НПО от цялата страна, да участва компетентно и активно в мониторинга и формулирането на политики, заедно с местните, регионални и национални власти. Така ФГУ се утвърди като обединител на гражданските организации, за да ги насърчи да участват информирано и резултатно във вземането на решения. Дейностите бяха насочени към развитие на мрежата, така че членовете й да бъдат припознавани като надеждни партньори на институциите във вземането на важни решения и формулирането на политики.

В рамките на година и половина по проекта бе изработен механизъм за комуникация, съгласуване на становища и обратна връзка с членовете, беше проведено обучение по граждански мониторинг и застъпничество  и накрая наученото се материализира практически като се проведе застъпническа кампания.

Разработването на механизъм за съгласуване на становища позволи на мрежата да действа като добре смазана машина при необходимост от реакция по обществено значим проблем.

Заработи и напълно обновеният сайт на ФГУ, който беше прехвърлен на нов домейн.

В средата на 2015 г. екипът на ФГУ  организира шест регионални граждански форума. В тях участваха членове, партньори и съмишленици  на мрежата от цялата страна, които обсъдиха подходите и основните насоки на работа на мрежата. Участваха също и представители на местните и регионални власти, което даде възможности за обсъждане на предложения за партньорство. На форумите бяха обсъдени най-наболелите обществено значими проблеми, за решаването на които да се организират застъпнически кампании на регионално и национално ниво.

За да се повиши експертизата и капацитета на членовете на ФГУ, в периода юли – октомври 2015 г.,  бяха организирани обучения по застъпничество, които включваха креативни подходи за привличане на обществеността и медиите към каузите на НПО.

След обучението членовете на мрежата приложиха експертизата си на практика. Беше проведена мащабна застъпническа кампания, наречена „Забраненият референдум“, която обедини членове от цялата страна, радваше се на медийно внимание и даде начало на нови партньорства.

Резултатите от кампанията  бяха отчетени на Национална среща на гражданското участие, която ФГУ организира през март 2016 г. Участниците в нея – граждански организации от цялата страна, анализираха постиженията, но и трудностите, методите и рисковете, с които са се сблъскали организациите в диалога с институциите. По време на годишната среща пред членовете на ФГУ бяха представени опитът и добрите практики на други европейски мрежи в областта на гражданското участие и демократично управление, с които екипът на форума поддържаше връзка през цялото време на проекта. Последващи стъпки, актуални каузи, по които ФГУ да обедини отново усилията на гражданските организации, бяха другият фокус на обсъжданията по време на годишната среща. На тази база обсъди и прие годишния План за работа на ФГУ и така срещата  се съчета с Общото събрание на мрежата.

 

Проектът „Форум Гражданско Участие – мрежата в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Информация за Програмата може да бъде намерена на www.ngogrants.bg.  

Новини за проекта

страница  2  от  3
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt