Начало / Проекти / Повишаване на Индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София (Страница 4)

Проектът: Повишаване на Индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София

Как да бъде насърчено участието на гражданите, когато се обсъждат актуални теми и значими за общността проблеми и как това да става с ефективното посредничество на кметовете на кметства в Столична община? На тези въпроси ще даде отговор Форум Гражданско Участие през следващите четири месеца, когато ще реализира проект в партньорство със Сдружението на кметствата в община София.

SO_Gerb-cveten-page-001europeИдеята дойде като логично продължение на друга голяма инициатива на ФГУ, в рамките на която бяха направени оценки на Индекса на гражданското участие в 15 общини в България (http://index.fgu.bg/), сред които и столицата. Индексът на община София за 2015 година е 3.71 – оценка, която показва състояние на все още развиващо се гражданско участие. В резултат на оценката бяха формулирани изводи и препоръки за подобряване състоянието на средата и най-вече – на ефекта от гражданските инициативи. Препоръките към община София са 15 и са обвързани най-вече с подобряване на процедурата и качеството на обществените обсъждания, както и с активизиране на гражданските дебати на ниво район и кметство. Резултатите от индекса показват, че именно там са най-непосредствените контакти на местната власт с гражданите. Ето защо проектът „Повишаване на Индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София” ще създаде възможност да започне реализацията именно на тези препоръки. Идеята е това да стане като се повиши участието на гражданите при обсъждането на значими теми на ниво „кметство” в Столична община.

За целта ще бъде организирана дискусия с кметове на кметства и представители на районните администрации, на която ще бъдат обсъдени препоръките от оценката на Индекса на гражданското участие в София и ще бъдат идентифицирани слабите места в комуникацията между кметвствата и Столична община и Столичния общински съвет.

Проектът предвижда и провеждането на обучение за 30 кметовете на кметства и служители на районни администрации, което ще даде възможност за повишаване на уменията им да включват гражданите и да провеждат обществени обсъждания. Наученото ще бъде приложено на практика пилотно в кметство Бистрица, като първо ще бъде идентифициран значим за гражданите проблем, след което ще бъде проведно обществено обсъждане и ще бъдат набелязани решения на проблема с активното участие на гражданите. Последните два етапа на проекта предвиждат среща с представители на Столична община, Столичния общински съвет и район Панчарево, на която те да бъдат запознати с резултатите от проведеното обществено обсъждане и отправените препоръки, както и разработването на механизъм, който ще проследява изпълнението на тези препоръки.

Вече започна работата по наръчник за организиране и провеждане на обществени консултации. Опитът и експертизата на ФГУ от страни като Австрия, Германия и Швейцария, както и от работата на мрежата в различни общини за провеждане на ефективни обществени обсъждания ще бъде „събран” в практическо ръководство, което ясно и в синтезиран вид ще очертава основните етапи на процеса. Предвижда се ръководството да бъде изработено в хартиен и в.pdf формат. За да достигне до максимален брой заинтересовани страни в София, ръководството ще бъде разпространено до всички райони и кметства и ще може да се ползва свободно.

Проектът „Повишаване на Индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София” се финансира по Програма „Европа” на Столична община и е на стойност 7 064 лв., от които 5 994 лв. са от програмата и 1070 лв. е собственото участие на ФГУ.

Новини за проекта

страница  4  от  4
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt