Начало / Проекти / За да има участие (Страница 2)

Проект: За да има участие

Какво

EEA_Grants_JPG_4642_1Активни граждански организации, които участват пълноценно в процесите на формулиране на политики и вземане на решения на местно, регионално и национално ниво и изискват отчетност и прозрачност от публичните власти – така накратко може да се опише целта на Форум Гражданско Участие с реализирането на проекта си „За да има участие”, спечелил финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП.

Защо

Идеята за проекта „За да има участие” бе вдъхновена от постоянната динамика на степента на активност на гражданските организации в България. Има както много малки, така и по-мащабни проявления на гражданска активност, а степента им на въздействие и ефектът от тях са с променлив успех. Регулациите и средата, в която работят НПО на местно и на национално ниво не са достатъчно категорични и това дава възможност гражданските инициативи и предложения да бъдат пренебрегвани или най-малко – формализирани.

Ето защо проектът „За да има участие” си постави за цел да насърчи активността на НПО и да мотивира властите да включват гражданите реално в процесите на вземане на обществено значими решения, в писането на планови и стратегически документи, във формулирането на политики.

Как

За тази цел  разработихме модерен механизъм, който измерва гражданското участие в два аспекта. От една страна, на местно и на национално ниво се изследва средата, в която се развива гражданското участие – при какви условия и при каква нормативна база протича диалогът между НПО и институциите. От друга страна, методологията изследва колко често и с какъв ефект се използват различните механизми за гражданско участие, какво е въздействието им върху работата на местните и национални институции и решенията, които те вземат.

По-късно бе разработена и методология за изследване на Индекса на гражданското участие на ниво община. ФГУ организира обучение на екип от представители на НПО от шестте планови региона на страната, мотивирани да приложат Методологията в своите общини. Въз основа на разработените критерии, те събраха информация за нормативната база и съществуващи практики на местно ниво.

На база резултатите от провеждането на първото за страната изследване на национално ниво, се изготви доклад, достъпен на сайта http://index.fgu.bg/. Там могат да се видят и резултатите от измерването на индекса на местно ниво, както и да се прави сравнение между оценките на общините.

Проектът завърши с организирането на среща – биенале на гражданското участие, в което се включиха представители на национални и местни институции, НПО, медии и артисти. Беше представена методологията, първият доклад за средата на участие и атрактивния уебсайт на индекса. Освен това бяха връчени награди за успешни практики на гражданско участие.

Целта на мрежата е изследването и Биеналето да се превърнат в традиция, като на всеки две години се представя доклад за средата и практиките на гражданско участие, за да се проследява динамиката на развитието му.

С какъв ефект

Проектът „За да има участие” постигна много повече от изработването на един инструмент за изследване. Методологията е на път да стане търсен индикатор на демократичното управление в страната. Целта е изводите и препоръките да се ползват както от НПО, така и от местни и национални власти, които да търсят нови форми за гражданско участие и диалог.

С кого и за кого

„За да има участие” обхвана много участници. Проектът бе ориентиран към гражданските организации, за които е полезен с методологията и он-лайн приложението за „измерване“ на средата и проявленията на гражданско участие, както и с работещи примери за граждански инициативи и подходи от практиката на различните общини и институции. Властите на национално и местно ниво от своя страна имат възможност да оценят ползите, да сравняват и подобряват условията и регламентите за отчетност и партньорство с гражданите и НПО. Интерактивният уебсайт ще може да се ползва за сравняване на нивата и практиките на участие в различни части на страната. По този начин за медиите и анализаторите, проектът  е полезен и с практическите резултати и продуктите, които създава.

Основен партньор на ФГУ в тази инициатива беше Българският център за нестопанско право, който е член на мрежата и дълги години работи в помощ на НПО и граждани за постигане на партньорство и добро управление. Партньори бяха и всички активни членове на мрежата – със своята експертиза, опит и познаване на практиките в техните общини и извън тях.

Проектът „За да има участие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Информация за Програмата може да бъде намерена на www.ngogrants.bg.  

Новини за проекта

страница  2  от  3
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt