Работа на европейско ниво

Начало / Работа на европейско ниво
Начало / Работа на европейско ниво

Фокусира вниманието си върху членството на ФГУ в международни платформи с цел взаимодействие с европейските институции и оказване на влияние върху политиките на ниво ЕС. Групата следи инициативите на международните партньори, а също и проектите на решения и документи на ЕК и ЕП. Подготвя и съгласува писма и становища от името на ФГУ.

eu (2)

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt