Становища

Начало / Становища
Начало / Становища

Становище на ФГУ относно внесените проекти на Закон за доброволчеството

Форум Гражданско Участие входира становище относно внесените проекти на Закон за доброволчеството от парламентарните групи на ГЕРБ-СДС (Законопроект 49-454-01-12) и на БСП за България [...]

Становище на граждански организации относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти

След провеждане на установената процедура по съгласуване със своите членове, Форум Гражданско Участие се присъедини като мрежа към десетките други граждански организации, подкрепили изготвеното [...]

Общо становище относно финансиране на Икономически и социален съвет по ОПДУ

Мрежата Форум Гражданско Участие, заедно с фондация „Подслон за човечеството“/ Хабитат България, Български център за нестопанско право и фондация „Антикорупционен фонд“ [...]

Становище относно „Партньорство за открито управление“

Форум Гражданско Участие входира становище относно Проект на ПМС за координация на участието на Република България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, публикуван на [...]

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общо становище от името на Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Институт за пазарна икономика, Национален младежки форум и Национална мрежа [...]

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ КВНОЖГ С ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЮДЖЕТ 2021

Във връзка със Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29.10.2020 г., Общественият съвет към КВНОЖГ на свое заседание на [...]

страница  1  от  6
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt