Становища

Начало / Становища
Начало / Становища

Общо становище относно финансиране на Икономически и социален съвет по ОПДУ

Мрежата Форум Гражданско Участие, заедно с фондация „Подслон за човечеството“/ Хабитат България, Български център за нестопанско право и фондация „Антикорупционен фонд“ [...]

Становище относно „Партньорство за открито управление“

Форум Гражданско Участие входира становище относно Проект на ПМС за координация на участието на Република България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, публикуван на [...]

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общо становище от името на Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Институт за пазарна икономика, Национален младежки форум и Национална мрежа [...]

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ КВНОЖГ С ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЮДЖЕТ 2021

Във връзка със Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29.10.2020 г., Общественият съвет към КВНОЖГ на свое заседание на [...]

Становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

По повод внесения от ПГ „Обединени патриоти“ предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) едни от най-големите граждански организации и мрежи у нас, [...]

ФГУ със становище относно проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Сдружение „Форум Гражданско Участие“ изпрати становище относно проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество, публикуван за обществено [...]

страница  1  от  6
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt