Становища

Начало / Становища (Страница 2)
Начало / Становища (Страница 2)

ФГУ със становище относно проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Сдружение „Форум Гражданско Участие“ изпрати становище относно проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество, публикуван за обществено [...]

ФГУ подкрепи становище относно промени в Закона за биологичното разнообразие

Форум Гражданско Участие подкрепи становище относно промени в Закона за биологичното разнообразие, инициирано и разработено от  Български дарителски форум, Асоциация на парковете в България, [...]

Становище по Четвърти национален план за действие за „Партньорство за открито управление“

Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право изпратиха становище относно изработването на четвъртия Национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за [...]

Промени в ПМС 160 благодарение на активната позиция на ФГУ

С ПМС 174, прието през август тази година се въвеждат важни промени в текстовете на ПМС 160, касаещи дейностите на гражданските организации в страната. В резултат на инициатива от страна на Форум [...]

Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Колегите от Български център за нестопанско право, член на мрежата, са подготвили становище относно Проекта на Закон за мерките срещу изпирането на пари. Въпросът, който се поставя е: Трябва ли [...]

Форум Гражданско Участие и Национална мрежа за децата настояват за повече участие на НПО при управлението и изпълнението на структурните фондове

На 6 април 2017 в Министерски съвет се проведе регулярна среща на Централното координационно звено, управляващите органи, сертифициращи и одитни органи на оперативните програми, съфинансирани със [...]

ФГУ и НМД изпратиха становище относно необходимостта от преглед на Методика по ОПРЧР

По сигнал на Джендър проект България, ФГУ и Национална мрежа за децата изпратиха становище до служебния заместник министър-председател по европейските фондове,  Малина Крумова, служебния министър [...]

ФГУ изпрати писмо до служебния премиер относно идеята за Изборен борд

Писмо до служебния премиер за Изборния борд изпрати днес ФГУ. В разговор в предаването „12+3“ по БНР Ива Таралежкова, председател на УС на мрежата, акцентира върху важността от ясни [...]

Организации търсят подкрепа за становище относно предложенията в новия правилник на Фонда за лечение на деца

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 280 от 2004 год. на Министерския съвет за създаване на Център [...]

страница  2  от  6
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt