Становища

Начало / Становища (Страница 3)
Начало / Становища (Страница 3)

Организации търсят подкрепа за становище относно предложенията в новия правилник на Фонда за лечение на деца

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 280 от 2004 год. на Министерския съвет за създаване на Център [...]

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „УЧАСТИЕ, НЕ УЧАСТ!“ БЕШЕ УЧРЕДЕНА В СОФИЯ

В навечерието на Националния празник на Освобождението на България инициатори на местни и национални референдуми, граждански експерти и политици се обединиха в името на освобождаването на пряката [...]

Становище: Бюджет 2016 е в противоречие със Стратегията за НПО

В Проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2016 г. предвидените субсидии за юридически лица с нестопанска цел са увеличени спрямо  2015 г. с над 2,4 млн. лв. Тази информация обаче само [...]

ФГУ подкрепя промени в механизма за разпределяне на читалищните субсидии

Форум Гражданско Участие внесе писмо в Министерството на културата, с което изразява подкрепата си относно предложение на един от членовете на мрежата – Общинско читалищно сдружение – 2011, [...]

Водещи НПО настояват за прекратяване на процедурата за набиране на проекти за финансиране на социално отговорно поведение

Сдружение „Форум Гражданско Участие”, Българският дарителски форум, Националната мрежа за децата  и Фондация „Работилница за граждански инициативи” изпратиха становище до финансовия министър [...]

Дълго водената борба за промени в ЗЮЛНЦ продължава с петиция

Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и дълго чаканите промени в него отново са предмет на усилие от страна на гражданските организации. В края на месец септември Министерският [...]

страница  3  от  6
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt