Становища

Начало / Становища (Страница 4)
Начало / Становища (Страница 4)

КС няма да тълкува дали НПО могат да си поставят политически цели

Конституционният съд отказа да тълкува въпроса дали гражданските организации могат да си поставят политически цели, стана ясно от публикуваното на сайта на съдебната институция съобщение. Делото [...]

Становище на ФГУ и други НПО до Конституционния съд

Група неправителствени организации, сред които и Форум Гражданско Участие, изпратиха становище до Конституционния съд на Република България и други отговорни институции. Поводът е отправеното [...]

Участие на НПО в избора на техни представители в ОС към Комисията по взаимодействие с НПО

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите е отправила покана за участие на граждански организации в избора на техни представители за членове на [...]

„Гласът ни” (glasatni.bg) – мястото, където се чува гласът ни

Ново място в интернет пространството, което обединява социално отговорни хора със силна гражданска позиция – така накратко може да се опише новата онлайн платформа „Гласът ни”. Инициативата е на [...]

Правилникът за работата на НС е обнародван в Държавен вестник

Обнародван е новият Правилник за организацията и дейността на НС. В него намериха място две от предложенията, направени от Форум Гражданско Участие до Временната комисия, която изработваше [...]

Държавата показа готовност за диалог с гражданските организации

Ясни и прозрачни правила са на път да бъдат внесени в държавната политика за неправителствения сектор. Позитивният знак за това идва от публикувания на интернет страницата на Министерството на [...]

Становище на граждански организации относно работната програма по ОПРЧР

Становище относно Индикативната годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” изпратиха група неправителствени организации до представители на [...]

страница  4  от  6
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt