Становища

Начало / Становища (Страница 5)
Начало / Становища (Страница 5)

Правилникът за работата на НС е обнародван в Държавен вестник

Обнародван е новият Правилник за организацията и дейността на НС. В него намериха място две от предложенията, направени от Форум Гражданско Участие до Временната комисия, която изработваше [...]

Държавата показа готовност за диалог с гражданските организации

Ясни и прозрачни правила са на път да бъдат внесени в държавната политика за неправителствения сектор. Позитивният знак за това идва от публикувания на интернет страницата на Министерството на [...]

Становище на граждански организации относно работната програма по ОПРЧР

Становище относно Индикативната годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” изпратиха група неправителствени организации до представители на [...]

Законът за достъп до обществена информация и Законът за електронното управление са обект на обществени консултации

Обществени обсъждания по два закона са в сила в момента на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/. Коментари по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп [...]

След становище на ФГУ относно спорния чл.9, ал.2 от ПМС № 118, отмяната му стана факт

Правителството отмени изискването за публично оповестяване на покани към доставчиците, при стойности под прага за съответната процедура, от страна на частно-правните бенефициенти по оперативни [...]

страница  5  от  6
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt