Вход за граждани

Начало / Вход за граждани
Начало / Вход за граждани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът „Вход за граждани“ се изпълнява в партньорство с Български център за нестопанско право и цели да „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност.

Все повече изследвания показват, че гражданите виждат смисъл от участието си на местно ниво. Не във всички общини у нас, обаче, има достатъчно възможности за взимодействие между институции и граждани, липсва и достатъчно информация за съществуващи добри модели.

„Вход за граждани“ предлага три различни инструмента, чрез които да постигне по-активно гражданско участие във вземането на управленски решения на местно ниво. Те ще бъдат безвъзмездно адаптирани и предоставени на 7 пилотни общини, които предстои да бъдат подбрани след специален конкурс. Един от тях е въвеждане на Наредба за провеждане на обществени консултации в общините – партньори. Друг работещ инструмент, който ФГУ предлага на общините, е алгоритъм за създаване на общински фонд за подкрепа на граждански инициативи. Проектът предвижда и въвеждане на друг тип практики – на дигитални форми за гражданско участие, като например онлайн платформата за обществени консултации CONSUL. Пълен регламент на конкурса ще намерите тук.

В рамките на инициативата на 23 и 24 януари 2020 г. беше проведена Национална среща на гражданското участие и изложение на работещи практики, отново под надслов „Вход за граждани“, която събра над 120 души – граждани и представители на граждански организации от цялата страна, официални лица, експерти и гости от чужбина, медии.

В хода на проекта са предвидени и специални обучения за представители на общините, граждани и граждански организации за успешно организиране и провеждане на обществени консултации чрез прилагане на новите модели. Очакваме активното включване на нашите членове в различните общини, които да бъдат двигател на промените и въвеждането и използването на новите инструменти.

Очакваме проектът да доведе до улеснен достъп до местните политики, повишена гражданска активност и повече прозрачност на управлението. Това от своя страна ще доведе до по-добра информираност на гражданите и по-високо обществено доверие в институциите. Проектът е с продължителност две години и половина.

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП и има за цел подобряване качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt