Влияние върху политиките

Начало / Влияние върху политиките
Начало / Влияние върху политиките

Следи изпълнението на приоритетните за ФГУ програми и политики 2014 -2020, подкрепя участието на представителите в Комитетите за наблюдение и оценка и в Регионалните съвети за развитие и изготвя позиции и становища. Приоритетно ще бъде наблюдавано изпълнението на Споразумението за партньорство, ОПДУ, ОПРР, ОПЧР, ПРСР, както и на регионално и местно ниво – РПР, ОСР и ОПР. Групата ще се концентрира и върху дейността на Парламента, Правителството, Областните администрации и местните власти и техните взаимоотношения с гражданското общество.

National_Assembly (1)

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt