За нас

Начало / За нас
Начало / За нас

За мрежата

Форум Гражданско Участие е мрежа от български граждански организации от цялата страна. Работим в различни сфери на обществения живот, а в мрежата сме обединени от идеята за повече участие на гражданите и неправителствените организации във формулирането на политики и във вземането на важните решения от страна на политиците и институциите.

Мисия

Работим за общество, в което гражданите са овластени да участват активно, пряко и отговорно във вземането на решения и формирането на политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.

Ценности

В работата си и отношенията помежду си се придържаме към:

  • Представителност
  • Активност и съпричастност
  • Устойчивост
  • Доверие и уважение
  • Равнопоставеност и недискриминация

Стратегическа цел

Овластяване на гражданите, промяна на обществените нагласи и насърчаване на гражданското участие

Специфични цели

Докато следваме тази голяма стратегическа цел, си поставяме по-малки, които да постигаме крачка по крачка. Стремим се към въвеждането на работещи механизми за гражданско участие, така че разумните предложения от страна на граждани и граждански организации да оказват влияние върху политиките на местно и национално ниво. Друга наша цел е да засилим участието на ФГУ в процесите на формулиране на политики на европейско и международно ниво. Грижим се също и за мрежата – да я развием устойчиво, да изградим позитивен публичен образ и да повишим капацитета и мотивацията на членовете ни.

Членове

Освен дейностите ни „навън”, голяма част от работата ни е насочена към нашите членове – повече от 100 граждански организации от цялата страна. „Подреждаме дома си” като поддържаме контакти с тях, интересуваме се от мнението им, изработваме и отстояваме общи позиции, организираме тематични работни групи, където членовете ни работят и дават предложения по теми, свързани с работа с институции, гражданско участие, влияние върху политики и програми, общество и медии.

Развиваме мрежата ни, организираме срещи и обучения, на които повишаваме знанията и уменията си. Опознаваме се, съдействаме си и заедно следваме общ път.

Устав

Уставът на Сдружение „Форум Гражданско Участие“ може да бъде намерен тук.

Механизмът за съгласуване на общи становища и обратна връзка с членовете на ФГУ може да бъде намерен тук.


Дейности

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
1

Търсим

Търсим възможности да влияем на средата като се стремим към по-добри условия за работа на гражданските организации. Защо? Защото гражданският сектор е изразител на каузи, които правят света по-добър.

2

Четем

Четем проекти на закони и наредби, стратегически, планови документи и програми – свързани с местните, регионални и национални политики. Защо? Защото тези безкрайно дълги и, на пръв поглед – скучни документи на практика уреждат как живеем и какви възможности за развитие имаме/нямаме.

3

Изразяваме несъгласие

Изразяваме несъгласие като видим, че вземащите решения не са се съобразили с обществения интерес, пишейки някой от тези закони, наредби или програми. Защо? Защото чувстваме, че като гражданско общество трябва да сме непримирими в случаите, когато управляващите не защитават интереса на всички граждани без оглед на социален статус, пол, религия, професионална сфера или по някакъв друг признак.

4

Предлагаме

Предлагаме да се изправи забелязаната нередност като пишем становища, предложения или някаква друга форма на документ, с който показваме, че сме наясно с проблема и предлагаме конкретни мерки за решаването му. Защо? Защото ако си мълчим, нищо няма да се промени.

5

Събираме подкрепа

Събираме подкрепа освен от нашите членове, и от други мрежи и съмишленици и заедно отстояваме позицията си. Защо? Защото повече мнения дават по-добри решения.

6

Оказваме натиск

Оказваме натиск  върху хората, от които зависи промяната. В случай че не постигнем успех само с писма, настояването продължава със застъпнически кампании. Защо? Защото вярваме, че постоянството и волята, ще дадат резултат и ще доведат до исканите промени.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt