За нас

Начало / За нас
Начало / За нас

За мрежата

Форум Гражданско Участие е мрежа от български граждански организации от цялата страна. Работим в различни сфери на обществения живот, а в мрежата сме обединени от идеята за повече участие на гражданите и неправителствените организации във формулирането на политики и във вземането на важните решения от страна на политиците и институциите.

Мисия

Работим за общество, в което гражданите са овластени да участват активно, пряко и отговорно във вземането на решения и формирането на политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.

Ценности

В работата си и отношенията помежду си се придържаме към:

 • Представителност
 • Активност и съпричастност
 • Устойчивост
 • Доверие и уважение
 • Равнопоставеност и недискриминация

Стратегическа цел

Овластяване на гражданите, промяна на обществените нагласи и насърчаване на гражданското участие

Специфични цели

Докато следваме тази голяма стратегическа цел, си поставяме по-малки, които да постигаме крачка по крачка. Стремим се към въвеждането на работещи механизми за гражданско участие, така че разумните предложения от страна на граждани и граждански организации да оказват влияние върху политиките на местно и национално ниво. Друга наша цел е да засилим участието на ФГУ в процесите на формулиране на политики на европейско и международно ниво. Грижим се също и за мрежата – да я развием устойчиво, да изградим позитивен публичен образ и да повишим капацитета и мотивацията на членовете ни.

Членове

Освен дейностите ни „навън”, голяма част от работата ни е насочена към нашите членове – повече от 100 граждански организации от цялата страна. „Подреждаме дома си” като поддържаме контакти с тях, интересуваме се от мнението им, изработваме и отстояваме общи позиции, организираме тематични работни групи, където членовете ни работят и дават предложения по теми, свързани с работа с институции, гражданско участие, влияние върху политики и програми, общество и медии.

Развиваме мрежата ни, организираме срещи и обучения, на които повишаваме знанията и уменията си. Опознаваме се, съдействаме си и заедно следваме общ път.

Устав

Уставът на Сдружение „Форум Гражданско Участие“ може да бъде намерен тук.

Механизмът за съгласуване на общи становища и обратна връзка с членовете на ФГУ може да бъде намерен тук.

Екип

 • Ива Таралежкова
  Ива ТаралежковаРъководител екип

  Ива стои начело на екипа ни. Тя се грижи за цялостната координация на задълженията и следи кой как изпълнява задачите си. Освен това отстоява позициите на мрежата ни пред властите и институциите.

Дейности

1

Търсим

Търсим възможности да влияем на средата като се стремим към по-добри условия за работа на гражданските организации. Защо? Защото гражданският сектор е изразител на каузи, които правят света по-добър.

2

Четем

Четем проекти на закони и наредби, стратегически, планови документи и програми – свързани с местните, регионални и национални политики. Защо? Защото тези безкрайно дълги и, на пръв поглед – скучни документи на практика уреждат как живеем и какви възможности за развитие имаме/нямаме.

3

Изразяваме несъгласие

Изразяваме несъгласие като видим, че вземащите решения не са се съобразили с обществения интерес, пишейки някой от тези закони, наредби или програми. Защо? Защото чувстваме, че като гражданско общество трябва да сме непримирими в случаите, когато управляващите не защитават интереса на всички граждани без оглед на социален статус, пол, религия, професионална сфера или по някакъв друг признак.

4

Предлагаме

Предлагаме да се изправи забелязаната нередност като пишем становища, предложения или някаква друга форма на документ, с който показваме, че сме наясно с проблема и предлагаме конкретни мерки за решаването му. Защо? Защото ако си мълчим, нищо няма да се промени.

5

Събираме подкрепа

Събираме подкрепа освен от нашите членове, и от други мрежи и съмишленици и заедно отстояваме позицията си. Защо? Защото повече мнения дават по-добри решения.

6

Оказваме натиск

Оказваме натиск  върху хората, от които зависи промяната. В случай че не постигнем успех само с писма, настояването продължава със застъпнически кампании. Защо? Защото вярваме, че постоянството и волята, ще дадат резултат и ще доведат до исканите промени.

Управителен съвет

 • Ива Таралежкова
  Ива ТаралежковаПредседател на УС

  Ива Таралежкова е oсновател и председател на УС на сдружение „Деветашко плато” – организация, работеща за оживяването, развитието и популяризирането на Деветашкото плато. Eксперт e в организирането на обществени дискусии и консултативни процеси, модератор на обществени форуми в цялата страна. Притежава богат опит в работата с общности и мобилизиране на позитивна енергия за устойчиво развитие и консенсус.  Експерт обучител на представители на НПО и администрацията.

 • Георги Петров
  Георги ПетровЗаместник-председател на УС

  Инж. Георги Петров е завършил Технически университет – София. От 1995 г. дейността му е свързана с неправителствения сектор, с фокус върху развитието на читалищата и осъвременяване на техните дейности. През 2004 г. става учредител на Асоциация „Съвременни читалища“ и председател на Управителния ѝ съвет. Има интерес в сферата на гражданското участие, образованието и информационните технологии.

 • Георги Богданов
  Георги БогдановЧлен на УС

  Георги Богданов е изпълнителен директор на Националната мрежа за децата –  обединение на организации, работещи с и за деца и семейства в цялата страна.  Има опит в работата по проекти за деинституционализацията, развитието на социални услуги и антидискриминационни политики. Работил е за Charity Know How, UNICEF, Световната банка, DG Employment Social Affairs and Equal Opportunities .  От 2011 г. е член на управителния съвет на европейската мрежа за правата и благосъстоянието на детето EUROCHILD.

 • Славея Христова
  Славея ХристоваЧлен на УС

  Славея Христова има опит и експертиза в областта на гражданското участие, местното и регионално развитие и доброто управление. В периода 1992 – 2000 г. тя е представител на швейцарската фондация „Интер Асист”, която поставя началото на българо-швейцарското сътрудничество. Учредител и изпълнителен директор на Сдружение „Болкан Асист” – неправителствена организация, работеща успешно в областта на гражданското участие, пряката демокрация и доброто управление. Учредител е и на Института за пряка демокрация.

 • Любен Панов
  Любен ПановЧлен на УС

  Любен Панов е член на Настоятелството на Български център за нестопанско право. Компетентен е по теми като регистрация и дейност на НПО, финансова рамка и данъчно облагане на гражданските организации, данъчни облекчения за дарители, социално договаряне, социално предприемачество. Програмен консултант на Европейския център за нестопанско право (ECNL). Работил е в редица страни в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз.

 • Любов Панайотова
  Любов ПанайотоваЧлен на УС

  Любов Панайотова е директор на Фондация “Европейски Институт”. Като заместник-министър на икономиката от 1999 до 2001г. е член на основния екип за присъединяването на България към ЕС. Участва в преговорите за Централното европейско споразумение за свободна търговия и много двустранни споразумения за търговски инвестиции. Компетентна е по въпросите на общото законодателство на ЕС и международните отношения.

 • Росица Джамбазова
  Росица ДжамбазоваЧлен на УС

  Росица Джамбазова е директор на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството от 1999 г. С богат опит в сферата на предприемачеството, развитие на човешките ресурси, разработване на проекти и стратегии, както и работа в мрежи. Обучител и ментор по развитие на общности и партньорства, иновативни инициативи и проекти, предприемачество, мениджмънт и маркетинг, устойчив туризъм и развитие, развитие на селски райони и местни инициативни групи.

 • Даниела Божинова
  Даниела БожиноваЧлен на УС

  Даниела Божинова е изследовател, активист и публицист в областта на демокрацията, човешките права и зелените политики. Тя е председател на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас и член на управителния съвет на международната коалиция за пряка демокрация Democracy International. Има дългогодишен опит в разработване и управление на проекти и референдумни кампании, като напоследък работи за напредък на електронната демокрация в България.

 • Ралица Попова
  Ралица ПоповаЧлен на УС

  Ралица Попова е изпълнителен директор на Сдружение „Знание“ Ловеч. Освен с образователни проекти, тя работи по проекти в областта на младежкото развитие, социалната интеграция и гражданското участие. Има опит като обучител в тренинги и неформални обучения, модератор на широки обществени дискусии и консултиране на младежи. Директор е на лицензирания от НАПОО Център за професионално обучение  „Знание“ Ловеч.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt